Услови за користење

Фирмата Кремона ДООЕЛ, Прилеп обезбедува интернет услуги преку својата веб страница на доменот www.kremona.mk, на World Wide Web интернет мрежата. Услугата се состои од обезбедување на сервисни информации и управување со содржини.

Условите за користење пропишуваат правила за крајните корисници за користење на веб-сајтот www.kremona.mk. Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со Општиte услови за користење и се согласуваat да ja користат веб страницата www.kremona.mk во согласност со истите. Правото на користење на веб-сајтот е лично право на корисникот, и не може во никој случај да се пренесе на други физички или правни лица или било кој корисник овластен да потпишува други поединци или правни лица. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, или за настани кои се надвор од контролата на Кремона ДООЕЛ, Прилеп и се согласува дека фирмата Кремона ДООЕЛ, Прилеп, не е одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на интернет. Крајниот корисник се согласува и прифаќа дека пристапот до Интернет понекогаш може да биде прекинат, привремено недостапен или исклучен.

Кремона ДООЕЛ, Прилеп го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент на работењето, без ограничување вклучувајќи ја и содржината на неколку часа и опремата потребна за пристап или употреба на овој сајт. Покрај тоа, Кремона ДООЕЛ, Прилеп може да престане да испраќа информации, може да менува или да го прекине на било кој начин преносот на податоци и може да ја промени брзината на пренос на податоци, како и сите други карактеристики. Со користење на веб-страната крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со Општите услови и употреба. Кремона ДООЕЛ, Прилеп на крајниот корисник му препорачува: Ако со условите за користење не се согласувате, или ако сте помлади од 14 години, ве молиме напуштете ја и не ја користете оваа веб страница.

Кремона ДООЕЛ, Прилеп го задржува правото во секое време, и без претходна најава, ако смета дека е потребно, да откаже или модифицира било кој од наведените општи деловни услови и употреба на Договорот за доверливост.

Поради тоа, се препорачува на крајните корисници од време на време повторно да го прочитаат информациските содржани во општите услови и употреба и Полиса за Приватност на податоци, за да бидете информирани за ваквите промени. Континуирана употреба на веб-страница се смета дека крајниот корисник се согласува со новите изменети Општи услови за употреба и Договор за доверливост. Крајниот корисник е одговорен за стекнување и одржување на сопствената компјутерска опрема, вклучувајќи го целиот софтвер и хардвер кој го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на Интернет и сите поврзани трошоци. Кремона ДООЕЛ, Прилеп не е одговорна за било каква штета на опремата на крајниот корисник кои можат да произлезат со користењето на Интернет.

Овој сајт е во приватна сопственост. Цела меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку веб-сајтот треба да биде во согласност со Општите услови за употреба. Крајните корисници не треба да ја користат оваа веб-страница за да објават или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на кој било начин ги кршат правата на другите, било каков материјал кој по својата природа е незаконски, со навредливи, клеветнички, пораки или ја крши приватноста, што е вулгарен, неприлична, или на друг начин непристоен во комуникацијата, која ги охрабрува нелегалните активности или на друг начин ги кршат кој било пропис, и дека без изречна писмена согласност од Кремона ДООЕЛ, Прилеп, нема да содржи реклама или која било понуда чии производи и услуги не се во сопственост на Кремона ДООЕЛ, Прилеп. Крајниот корисник не треба да го користи овој сајт за рекламирање или да изврши кој било комерцијален, религиозен, политички или не-комерцијален публицитет. Сите материјали содржани на веб-сајтот www.kremona.mk се ексклузивно право на компанијата Кремона ДООЕЛ, Прилеп, или се користат со писмена дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување или на друг начин модифицирање на овој веб-сајт без изречна писмена согласност на Кремона ДООЕЛ, Прилеп е СТРОГО ЗАБРАНЕТО!

Прекршување на општите услови и употреба можат да доведат до покренување на граѓанска постапка или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуалната сопственост. Веб-сајтот содржи материјали заштитени со авторски права, заштитен знак, дизајн и други информации кои се опфатени со другите правни на лица или ентитети, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео клипови, графика, музика, звук, и целата содржина на веб-сајтот www.kremona.mk, во согласност со прописите и законите на Република Северна Македонија. Крајните корисници не можат да ги изменат, објавуваат, пренесуваат, да учествуваат во трансферот или продажба, создавате изведени дела, или на било кој начин експлоатираат било која содржина, во целост или во дел. Крајниот корисник може да ги превзема, печати и чува авторските права и материјали само за нивна сопствена употреба. Не е дозволено копирање, редистрибуција, реемитување, објавување или комерцијална експлоатација на превземениот материјал без предходна писмена согласност од Кремона ДООЕЛ, Прилеп и носителот на авторските права. Крајниот корисник не смее на овој веб-сајт да ја поставува, објавуваат или на друг начин ги стави на располагање било какови материјали кој се предмет на авторски права, заштитен знак или други права на интелектуална сопственост, без директна согласност на носителот на тие права. Кремона ДООЕЛ, Прилеп не е обврзана да го извести крајниот корисник, или да му помогне да се утврди дали материјалот е предмет на авторски права. Крајниот корисник е исклучиво одговорен за било каква штета што може да резултира од прекршување на авторски права, заштитен знак и друга злоупотреба на правата на интелектуалната сопственост, или било кои прашања кои произлегуваат во врска со објавувањето на таквиот материјал.

Со поставување материјали на јавниот дел на оваа веб-страна, крајниот корисник изјавува дека носителот на правата на овие материјали експлицитно и дозволува на Кремона ДООЕЛ, Прилеп времено или просторно неограничено, бесплатно, постојано, неповратно, не-ексклузивно право и лиценца за користење, репродуцирање, модифицирање, адаптирање, објавување и дистрибуција на таков материјал (делумно или во целост). На крајниот корисник е исто така дозволува на други крајни корисници кои што пристапуваат на право на гледање, или репродукција на овој материјал за нивна сопствена употреба. Со ова крајниот корисник и дава на право на компанијата Кремона ДООЕЛ, Прилеп да модифицира, копира, објавува и дистрибуира било каков материјал достапен на крајниот корисник на веб-сајтот  www.kremona.mk. Крајниот корисник изречно се согласува дека со користењето на веб-страната исклучиво е одговорен крајниот корисник така што Кремона ДООЕЛ, Прилеп не гарантира (I) за последиците кои можат да резултираат од употребата на оваа веб страна, или (II) НА ТОЧНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА НЕКОИ ИНФОРМАЦИИ, услуги или стоки направени преку оваа интернет страница. Одговорност на крајниот корисник се однесува на сите штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, исклучок, прекин, бришење, дефект, доцнење во операција или пренос, компјутерски вирус, комуникациска пауза, кражба или уништување или неовластен пристап, измена или злоупотреба, раскинување на договорот, несоодветно однесување, небрежност или било која друга акција. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека Кремона ДООЕЛ, Прилеп не се одговорни за било какви навредливи, несоодветни или незаконско однесување на крајниот корисник или од трети страни и дека ризикот од штетата што може да се случи како резултат на она што се наоѓа на крајниот корисник.

Во никој случај Кремона ДООЕЛ, Прилеп нема да биде одговорна за било каква штета што може да резултира од употреба, или за неможноста да го користите оваа веб-страница. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека условите на ова поглавје се применуваат на целата содржина на веб-страница. Во прилог на горенаведените барања, Кремона ДООЕЛ, Прилеп нема да биде одговорна, без оглед на причината или траење, за грешки, неточности, или други дефекти, несоодветност или неизвесност, на информациите содржани на овој сајт, како и за било какво одложување или прекин во преносот на информации до крајниот корисник за какви било штета или загуби кои произлегуваат од тоа. Никој од горенаведените партии ќе биде одговорен за какви било штета или загуби од трети страни, вклучувајќи губење на профит. Кремона ДООЕЛ, Прилеп не е одговорна за било каква содржина која како корисник, претплатникот или неовластено корисникот може да ги постави на веб страната. Кремона ДООЕЛ, Прилеп го задржува правото да модифицира, адаптира, промена, врши бришење или отстранување на било која содржина што се смета дека е несоодветна. Крајниот корисник признава дека сите дискусии, коментари, приватни пораки, јавни а не од приватен карактер, а со тоа и вработените во Кремона ДООЕЛ, Прилеп може да ја следи комуникацијата на крајните корисници без нивно знаење или експлицитна дозвола. Крајниот корисник се согласува да ја обештети, а нема да ја смета одговорна компанија Кремона ДООЕЛ, Прилеп против сите барања за надомест на штета и трошоци, вклучувајќи правни трошоци, кои можат да произлезат од користењето на веб-страната на крајниот корисник. Кремона ДООЕЛ, Прилеп може да го прекине деловниот однос со било која од нашите крајни корисници во секое време. Кремона ДООЕЛ, Прилеп го задржува правото да ги прекине веднаш било кои лозинки или сметки на Корисникот во случај на несовесно однесување од страна на крајниот корисник. Кремона ДООЕЛ, Прилеп, во своето дискреционо право го смета како неприфатливо, како и во секој случај на неусогласеност со Општи Услови и употреба од страна на крајниот корисник. www.kremona.mk е со регистриран заштитен знак на Кремона ДООЕЛ, Прилеп и затоа сите права во однос на оваа тема се експлицитно задржани. www.kremona.mk е регистриран домен на компанијата Кремона ДООЕЛ, Прилеп.Истата е дистрибутер (а не издавач) на содржина обезбедена од трети страни и крајните корисници. Кремона ДООЕЛ, Прилеп не гарантира за точноста, комплетноста или корисноста на било која содржина, ниту за можноста за ПРОДАЖБА или ПРИЛАГОДУВАЊЕ ЗА КОЈА БИЛО ОДРЕДЕНА ЦЕЛ.

Кремона ДООЕЛ, Прилеп не е одговорна за точноста или веродостојноста на секое мислење, совет или изјава која е објавена на веб страницата од никого кој не е овластен лице на Кремона ДООЕЛ, Прилеп. Под никакви околности фирмата Кремона ДООЕЛ, Прилеп да биде одговорна за било каква загуба или штета кои произлегуваат од она што на крајниот корисник се потпира на информациите добиени преку веб-сајтот www.kremona.mk. На крајниот корисник лежи одговорноста да се оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини достапни преку веб-сајтот www.kremona.mk. Седиштето на Кремона ДООЕЛ, Прилеп е во Прилеп, Република Северна Македонија. Правни спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на вебсајтот (освен ако со посебен договор не е поинаку наведено) под надлежност на Основен суд Прилеп.

Започнете со пишување и притиснете ентер за да пребарувате

Потрошувачка Кошничка